Business – Ferring Research & development centre, Soundport

I 2016 tog Ferring Pharmaceuticals første spadestik til deres største Research & Development Center. I vandkanten tæt på Københavns lufthavn begyndte kompleksiteten at afføde konsekvenser. En trekantet bygning, både horisontalt og vertikalt med avancerede laboratorier, atrium, høj brandsikkerhed og en meget høj arkitektonisk detaljeringsgrad førte til en række udfordinger i byggeriet.

I 2021 kom Accera ombord først med ansvar for Electrical & Power, Data og It-infrastruktur og Building Management Systems, senere som ledende af hele projektet. Vi overtog en projektorganisation på cirka 40 mand og 250 håndværkere i daglig drift med henblik på at tilsikre gennemførsel og administration af den sidste projektfase frem til ibrugtagningstilladelse i 2023.

Soundport er navnet på Ferrings nye danske domicil. Bag de flotte facader gemmer der sig en række særlige kompleksiteter. En detaljeret arkitektur krævede meget af de involverede entreprenører, som blev udfordret på både udførelse og tid. Når entreprenørerne bliver udfordret, bliver ledelsen også udfordret. I Soundport havde vi tilmed mange forskellige kulturer på byggepladsen, som vi skulle tage hensyn til. Tilføj dertil at kompleksiteten af bygningens udformning, som betød, at vi konstant arbejdede med vinkler og grader og måtte tilpasse traditionelle håndværksmæssige tilgange og materialer til et nyt miljø og måde at tænke håndværk på.

Ferrings mange laboratorier krævede en dyb teknisk forståelse og satte ligeledes krav til teamet fx i form af avancerede elinstallationer, brandsikringssystemer, røgalarmer og ventilationssystemer. På samme tid arbejdede vi i en yderst æstetisk bygning med et stort atrium under et samlet tag bygget i stål og glas. Arkitekternes ønsker til stemning, rumklang og materialer også stillede store krav. Mange af materialerne var specialfremstillet til bygningen og med stor detaljeringsgrad, som skulle tilpasses bygningen.

 

 

Særlig udfordringer:

Under byggeriet blev det administrative fundament ændret flere gange undervejs. Det satte store krav til overtagelsesprocesser, dokumentation og overblik. Senere flyttede Ferring’s personale ind i bygningen i marts 2022 og vi skulle dermed have deres daglige drift og byggeriet til at fungere med mange forskelligartede hensyn.

Særlige bedrifter:

Hos Accera er vi stolte af at have administreret og sikret gennemførsel af et yderst teknisk og komplekst byggeprojekt, der stiller store krav til teknisk forståelse i forhold til det arkitektoniske udtryk og under særdeles udfordrende omgivelser. Vi har sikret ibrugtagningstilladelsen til trods for en række svære udfordringer og med en høj arkitektonisk detaljeringsgrad og kompleksitet. At stå i et af Danmarks største atrier med 48 meter til loftet så tæt på havet og se bygningen leve med lys og liv er en stærk oplevelse.

Marianne – “Efter en tid med udskiftning og udfordringer på byggepladsen ansatte vi Rasmus fra Accera som leder af hele projektet. Rasmus er god til at planlægge, holde budgetter og føre dialog med myndigheder. Han har et stort overblik, ved, hvad der mangler og får folk ombord, der kan udføre arbejdet. Rasmus er god til at lytte og fører en åben og ærlig projektstyring, som giver en god transparens og tryghed. Jeg kan varmt anbefale Rasmus og Accera.” ———————————————————————————————————————————————————————————————————————– Thomas – “Det er svært at finde et mere kompliceret byggeri i Danmark end Soundport. Her finder du en stor trekantet bygning med en høj grad af arkitektoniske detaljer og specialdesignede elementer. Der har været mange firmaer involveret i byggeriet og fra mange forskellige kulturer. Vi er meget glade for, at Rasmus fra Accera overtog rollen som projektdirektør og fik os i mål med projektet. Jeg oplever Rasmus som pålidelig, med et stort overblik over byggeriets faser og skarp i rapporteringen. Jeg kan varmt anbefale Rasmus fra Accera som projektdirektør”
Marianne Kock – General manager Ferring Pharmaceuticals, Denmark ———— Thomas Larsson – Chief executive officer at Soundport

Contact us

We would love to help you.
You can expect a response within 48 hours. If it is urgent, please contact us by phone.