Business – Ferring Pharmaceuticals, technical services

Under opførelsen af Ferrings nye danske R&D-domicil, Soundport, leverede Accera forskellige tjenester inden for el-området, såsom strukturerede kabelinstallationer, certificeret i kategori 6A. Vi leverede også forskellige strøminstallationer til dele af laboratorierne og ventilationssystemerne. Vi ombyggede kabelstyringen til trykluftsystemerne. Derudover leverede vi forskellige strømforsyninger til Building Management systemet.

Under arbejdet blev vi også ansat til at vedligeholde bygningen med forskellige vedligeholdelses- og eltekniske systemer til bygningen. De eltekniske systemer bestod blandt andet af belysningssystemer, forskellige styringsinstallationer samt traditionelle power installationer.

Vi udførte tilsyn, gennemgang og kontrol af det eksisterende lynbeskyttelsessystem. Da Ferrings ønsker ændrede sig i byggeperioden, var der behov for yderligere installationer og ekstra faciliteter for eksempel flere møderum, belysning, ventilation eller strømudtag. Det krævede et godt overblik at ændre på bygningen undervejs og sørge for dokumentation til nye og eksisterende tekniske installationer.

 

 

Største udfordring:

Opførelsen af hele bygningen var ekstremt kompleks. Det var især udfordrende at foretage tilpasninger i de specialfremstillede lofter, som ved afmontering nemt blev beskadiget. Derudover var det på grund af kompleksiteten afgørende at have en grundig forståelse for de oprindelige elektriske
installationer med henblik på at kunne integrere nye installationer succesfuldt.

Største bedrift:

Vi er stolte af vores evne til at hjælpe Ferring inden for en kort tidsramme i for dem en yderst udfordrende periode. Med vores støtte og i sidste ende hjælp til ibrugtagningstilladelse har vi haft en betydelig indflydelse på kvaliteten og idriftsættelse af bygningen.

 

 

Accera har leveret en god og smidig service. Det el-service, de har udført, er blevet gjort pænt og lever op til vores forventninger. Der har ikke været nogen klager, og de har leveret det slutprodukt, vi ønskede. Jeg vil helt klart anbefale Accera. Man kan stole på dem. De kender bygningen rigtig godt. Det giver en ro i dagligdagen, at man ikke behøver at udføre løbende kontrol og kan spørge dem til råds.
Frank Press – Facility manager at Ferring Pharmaceuticals

Contact us

We would love to help you.
You can expect a response within 48 hours. If it is urgent, please contact us by phone.